+37253616980 e-mail

Tietosuojakäytänteet

Nämä tietosuojakäytänteet ovat voimassa  SityPro (sitypro.com). Tietosuojakäytänteet koskevat asiakkaiden henkilötietojen keruuta, käyttöä, julkaisua, luovutusta ja tallennusta (jäljempänä yhdessä ”käsittely”). Henkilötietoja käsitellään vain lakisääteisten vaatimusten mukaan ja noudattaen kaikkia varotoimia henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämällä näitä verkkosivuja asiakas vakuuttaa hyväksyvänsä nämä tietosuojakäytänteet.


Henkilötietojen käsittely

Verkkokaupan sitypro.com rekisterinpitäjä on Eventlux OÜ, registrikood 14123568, (Y-tunnus 2922644-1), Tuulemaa 17,10313,Tallinn, sähköposti info.sitypro.com.

 

Mitä henkilötietoja käsitellään

  • Etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Kotiosoite ja/tai tavaran toimitusosoite
  • Pankkitilin numero
  • Tuotteiden ja palvelujen hinta- ja maksutiedot (ostohistoria)
  • Digitaalisen myyntikanavan tapauksessa IP-osoite
  • Asiakastukea koskevat tiedot

 

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään

 

Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallintaan ja tavarantoimituksiin.

 

Ostohistoriatietoja (ostopäivä, tuote, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettujen tuotteiden ja palvelujen katsauksen laadintaan ja asiakkaan mieltymysten analysointiin.

 

Pankkitilin numeroa käytetään mahdolliseen rahojen palautukseen asiakkaalle.

 

Henkilötietoja (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan nimi) käsitellään, jotta voidaan ratkaista mahdolliset tuotteiden toimittamiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvät ongelmat (asiakastuki).

 

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnistimia käsitellään verkkokaupan tarjoamiseksi tietoyhteiskunnan palveluna sekä web-käytön tilastointia varten.

 

 

Oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen noudattamiseksi.

 

Henkilötietojen käsittely tapahtuu lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi (esim. kirjanpito tai kuluttajariitojen ratkaiseminen).

 

Tietojen käsittely tapahtuu asiakkaan luvalla seuraavan toiminnan täyttämiseksi: markkinointiviestien lähettäminen.

 


Vastaanottajat, joille henkilötiedot siirretään

 

Henkilötiedot siirretään verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallintaa sekä asiakasongelmien ratkaisemista varten.

 

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite siirretään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos kyse on lähetillä toimitettavasta tavarasta, yhteystietojen lisäksi siirretään asiakkaan osoite.

 

Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikkapalvelujen tarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai datan säilytyksen takaamiseksi.

 

 

Turvallisuus ja pääsy tietoihin

 

Henkilötietoja säilytetään Saint-Gobain-konsernin palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenmaassa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa.

 

Pääsy henkilötietoihin on verkkokaupan työntekijöillä, jotka voivat tutustua henkilötietoihin voidakseen ratkaista verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä ongelmia ja tarjota asiakastukipalvelua.

 

Verkkokauppa käyttää asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä toimenpiteitä suojatakseen henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta taikka luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.

 

Henkilötietojen siirto verkkokaupan valtuuttamille henkilötietojen käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja tai datan säilyttäjä) tapahtuu verkkokaupan ja kunkin henkilötietojen käsittelijän välisen sopimuksen mukaan. Henkilötietojen käsittelijät ovat velvollisia takaamaan asianmukaisten suojatoimenpiteiden suorittamisen henkilötietoja käsitellessään.

 


Pääsy henkilötietoihin ja niiden oikaiseminen

 

Henkilötietoihin voi päästä ja niitä voi oikaista verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos osto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, henkilötietoihin voi päästä asiakastuen välityksellä.

 


Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksen perusteella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa tiedottamalla siitä asiakastuelle sähköpostitse (info.sitypro.com). Kanta-asiakkaaksi ilmoittautunut voi hallita suostumuksiaan myös käyttäjätilillään.

 

 

Säilytys

 

Kun verkkokaupan käyttäjätili suljetaan, poistetaan henkilötiedot, paitsi jos ne tulee säilyttää kirjanpitoa tai kuluttajariidan ratkaisua varten.

 

Jos verkkokauppaosto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, ostohistoria säilytetään kolmen vuoden ajan.

 

Maksu- ja kuluttajariitojen tapauksessa henkilötiedot säilytetään saatavan maksamiseen tai velan vanhentumisajan loppuun asti.

 

Kirjanpidossa tarvittavat henkilötiedot säilytetään seitsemän vuoden ajan.

 


Poistaminen

Henkilötietojen poistamista tulee pyytää sähköpostitse asiakastuelta (info.sitypro.com). Henkilötietojen poistamista koskevaan pyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluttua ja tarkennetaan tietojen poistamisen aikaväli.

 

Siirtäminen

 

Sähköpostitse lähetettyyn henkilötietojen siirtämistä koskevaan pyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluttua. Asiakastuki todentaa hakijan henkilöllisyyden ja tiedottaa hänelle siirtokelpoisista henkilötiedoista.

 


Suoramarkkinointiviestintä

 

Sähköpostiosoitetta, osoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen suostumuksen. Ellei asiakas halua saada suoramarkkinointiviestejä, hänen tulee napsauttaa sähköpostiviestin alaosassa olevaa siihen liittyvää linkkiä tai ottaa yhteyttä asiakastukeen. Kanta-asiakkaaksi ilmoittautunut voi hallita suostumuksiaan myös käyttäjätilillään.

 


Riitojen ratkaiseminen

Mahdolliset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riidat ratkaistaan asiakastuen välityksellä (osoite: Tuulemaa 17,10313,Tallinn; sähköpostiinfo.sitypro.com). Valvontaviranomainen on virolainen Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).