+37253616980 e-mail

Ostoehdot

1. Yleiset asetukset

Verkkokaupan www.sitypro.com   omistaa Eventlux OÜ (kaupparekisteritunnus 14123568, osoite Harjumaa, Tallinn linn, Tuulemaa tn 17-11, 10313 ).

1.2. Ostokset verkkokaupassa ovat mahdollisia:

1.2.1. yksityishenkilö

1.2.2. Virossa rekisteröidyt oikeushenkilöt. Tutustu yritysasiakkaaseen rekisteröintiin TÄTÄ.

2. Myyntisopimuksen voimassaolo, tavara- ja hintatiedot

Myyntiehdot koskevat tavaroiden ostamista Sitypro -verkkokaupasta.

Sitypro -verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on merkitty tuotteiden yhteyteen. Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero (20 %). Hinnan lisäksi ostajalta veloitetaan toimituskulut.

Tavaran toimituskulut riippuvat toimitusosoitteesta ja -tavasta. Toimituskulut näytetään ostajalle tilausta tehtäessä.

Tuotetiedot on esitetty Sitypro -verkkokaupassa kunkin tuotteen yhteydessä. Tuotetietoja tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Koska tuotetietoja laativat tuotteiden valmistajat, Sitypro -verkkokauppa ei ole vastuussa tuotetietojen oikeellisuudesta.

Tuotekuvat ovat viitteellisiä.

Tilauksen tekeminen

Tuotteiden tilaamiseksi ne tulee lisätä ostoskoriin. Tilauksen tekemiseksi tulee täyttää pakolliset tietokentät ja valita sopiva tuotteiden toimitustapa. Sitten näytölle ilmestyy maksun määrä, joka voidaan suorittaa verkkopankkilinkin kautta tai muulla maksutavalla.

Sopimus tulee voimaan maksettavan rahamäärän saavuttua Eventlux OÜ:n pankkitilille.

Ellei tilattua tavaraa ole mahdollista toimittaa tavaran loppumisen vuoksi tai muusta syystä, siitä tiedotetaan ostajalle mahdollisimman pian ja palautetaan maksetut rahat (mm. toimituskulut) viipymättä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua tiedotteen lähettämisestä.

Verkkokauppatilauksia käsitellään arkisin (ma–pe) kello 9–17. Tämä pätee myös ”tulen noutamaan” -toimitusehtoon.

Toimitustavat

Tuotteita toimitetaan vain Viron ja Soome sisällä.

Toimituskulut maksaa ostaja, ja asianmukaiset hintatiedot näkyvät kunkin toimitustavan yhteydessä.

Tavaralähetykset saapuvat yleensä ostajan haluamaan määräpaikkaan 5 arkipäivän kuluessa myyntisopimuksen voimaantulosta.

Ostajalle tiedotetaan puhelimitse tai sähköpostitse, kun tavara on noudettavissa. 

Peruuttamisoikeus

Ostajalla on oikeus peruuttaa verkkokaupassa tehty sopimus 14 päivän kuluessa tavaralähetyksen saapumisesta.

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta, jos ostajana on oikeushenkilö.

14 päivän peruuttamisoikeus edellyttää, että tilattua tavaraa saa käyttää vain tavaran laadun, ominaisuuksien ja toimivuuden tarkastamiseksi samalla tavalla kuin mikä on sallittua tavaran testaamiseksi fyysisessä kaupassa. Palautetun tuotteen tulee olla täydellinen eli sisältää kaikki tuotepakkauksessa olleet esineet. Jos tuote on ostettu kampanjasta, jossa tuotteen mukana on tullut jokin muu tuote, tulee palauttaa koko tuotesarja.

Jos tuotetta on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin mitä sen laadun, ominaisuuksien ja toimivuuden tarkastus edellyttää, tai jos tuotteessa on käyttämisen tai kulumisen merkkejä, Sitypro -verkkokaupalla on oikeus alentaa palautettavaa rahamäärää tuotteen arvon alenemisen mukaan.

Tuotteen palauttamiseksi tulee jättää sen oston peruutushakemus, jonka lomake löytyy 

Tuotteen palautuskulut maksaa ostaja, ellei palautuksen syynä ole, että tuote ei vastaa tilattua (esim. se on väärä tai viallinen).

 

Palautetun tavaran tulee olla käyttämätön ja alkuperäisessä pakkauksessa. Tavaran pakkauksen tulee olla ehjä ja siisti. Tuotteen tulee olla ulkonäöltään täysin myyntikelpoinen.

 

Ostajan tulee palauttaa tuote hakemuksen jättämistä seuraavan 14 päivän kuluessa tai näyttää toteen, että hän on kyseisen ajan sisällä luovuttanut tuotteen kuljetusliikkeen haltuun.

 

Saatuaan palautetun tuotteen Sitypro -verkkokauppa palauttaa ostajalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua peruutushakemuksen saapumisesta, kaikki ostajalta sopimuksen mukaan saadut maksut.

 

Verkkokauppa voi kieltäytyä palauttamasta rahoja, kunnes se on saanut takaisin sopimuksen kohteena olevan esineen tai kunnes ostaja on näyttänyt toteen, että hän on lähettänyt esineen takaisin riippuen siitä, kumpi tapahtuu aikaisemmin.

 

Jos ostaja on selväsanaisesti valinnut muun kuin Sitypro -verkkokaupan ehdottaman halvimman normaalin toimitustavan, verkkokaupan ei tarvitse korvata kuluttajalle kulua, joka ylittää normaaliin toimitustapaan liittyvän kulun.

 

Eventlux OÜ:lla on oikeus peruuttaa kauppa ja vaatia ostajalta tuotteen palauttamista, jos tuotteen hinta verkkokaupassa on ilmoitettu vahingossa huomattavasti pienempänä markkinahintaa.

 

Reklamointioikeus

Sitypro -verkkokauppa vastaa asiakkaalle myydyn tavaran epäasianmukaisuudesta tai puutteesta, joka oli olemassa jo esineen luovutushetkellä tai joka ilmenee kahden vuoden kuluessa tavaran luovutuksesta ostajalle. Ensimmäisen kuuden kuukauden kuluessa esineen luovutuksesta ostajalle edellytetään, että puute oli olemassa jo esineen luovutusaikana. Kyseisen edellytyksen kumoaminen on Sitypro -verkkokaupan velvollisuus.

Sitypro -verkkokauppa ei vastaa tuotteen huonontumisesta/vahingoittumisesta ostajan syystä tai puutteista, jotka ovat syntyneet tuotteen käytöstä muuhun kuin määrätarkoitukseen eikä tuotteen normaalista kulumisesta.

Ostajalla on oikeus puutteen ilmettyä ottaa kahden vuoden kuluessa yhteyttä Sitypro -verkkokauppaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info.eventlux@gmail.com tai soittamalla numeroon +372 53616980.

 

Sitypro -verkkokauppa ei vastaa puutteista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun tuote on luovutettu ostajalle.

 

Jos Sitypro -verkkokaupasta ostetulla tuotteella on puutteita, joista verkkokauppa vastaa, niin verkkokauppa korjaa tai vaihtaa puutteellisen tuotteen. Ellei tuotetta ole mahdollista korjata tai vaihtaa, verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki myyntisopimukseen liittyvät maksut.

Sitypro -verkkokauppa vastaa kuluttajan reklamaatioon 15 päivän kuluessa kirjallisesti tai tavalla, josta jää kirjallinen todiste.

Suoramarkkinointi ja henkilötietojen käsittely

Sitypro -verkkokauppa käyttää ostajan ilmoittamia henkilötietoja (nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, pankkiyhteys ym.) vain tilauksen käsittelyyn ja tavaran lähettämiseen ostajalle.

Sitypro -verkkokauppa luovuttaa ostajan henkilötiedot kuljetusliikkeelle tavaran toimittamista varten.

Sitypro -verkkokauppa lähettää uutiskirjeitä ja tarjouksia ostajan sähköpostiosoitteeseen vain silloin, kun ostaja on antanut verkkosivuilla sähköpostiosoitteensa ja ilmoittanut haluavansa suoramainontaa.

Ostaja voi milloin tahansa luopua sähköpostitse lähetettävistä tarjouksista ja uutiskirjeistä ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai noudattamalla tarjouksia sisältävässä sähköpostiviestissä annettuja ohjeita.

Riitojen ratkaiseminen ja vastuu

Jos ostajalla on Sitypro -verkkokauppaa koskevia valituksia, ne tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info.eventlux@gmail.com.

Elleivät ostaja ja Sitypro -verkkokauppa pysty ratkaisemaan riitaa neuvotteluteitse, ostaja voi valittaa asiasta Viron kuluttajariitalautakunnalle. Menettelyehtoihin voi tutustua ja hakemuksen voi jättää tässä. Kuluttajariitalautakunta on pätevä ratkaisemaan ostajan ja verkkokaupan välisestä sopimuksesta aiheutuvia riitoja. Ostajan valituksen käsittely lautakunnassa on ilmaista. Ostaja voi ottaa yhteyttä Euroopan unionin kuluttajariitaviranomaiseen.

Sitypro -verkkokauppa on vastuussa asiakkaalle ja asiakas on vastuussa Sitypro -verkkokaupalle näitä ehtoja rikkomalla aiheutetusta vahingosta Viron laissa säädetyissä tapauksissa ja säädetyssä laajuudessa.

Sitypro -verkkokauppa ei vastaa asiakkaalle aiheutetuista vahingoista tai tavaran toimituksen viivästymisestä, jos vahinko tai viivästyminen johtuu seikasta, johon Eventlux OÜ ei ole voinut vaikuttaa tai jota se ei ole pystynyt ennakoimaan (ylivoimainen este).